Espai Cultura

Desde Visual espai cultura ens movem
per difondre la cultura i promoure tot ti-
pus d’ activitats culturals ja siguin artísti-
ques, de patrimoni, tecnològiques, natu-
rals, científiques, documentals o de lleure
que vulguis oferir
· Representacions teatrals
. Tallers de teatre, dança, tecnològics,
ciència…
· Concerts
. Espectàcles de Màgia, mùsica, art, circ…
· Monòlegs
· Assajos
· Aula de música
· Exposicions