Recepció

X m 2 , Recepció, barra de 4 m 2 , Mapping benvinguda a Visual, so, mùsica,
llums, sistema d’il·luminació (nom) controlat mitjançant reguladors, mul-
tiusos